Text/HTML

 

انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

یکی از مهمترین واحدهایی که دانشجویان عزیز باید شناخت کافی در مورد آن داشته باشند اداره رفاه و تعاون دانشجویان است . زیرا قسمت اعظم امکانات رفاهی دانشجویان از طریق این واحد اعلام و توزیع می گردد .
اهم این امکانات به شرح زیر است : این اداره شامل سه کارشناس امور رفاهی و دانشجویی واحد رایانه و خدمات ماشین می باشد .
كارشناس رفاه : آقای محمد باقر بابایی
مستقیماٌ زیر نظر مدیر دانشجویی و فرهنگی انجام وظیفه می نماید امورات راجع به وامها ی دانشجویی ،‌ وام ازدواج ، ‌مسكن ، ودیعه مسكن ، وام تحصیلی ، هزینه خوابگاهها ، وام ضوری ،‌وام كمك هزینه شاهد و ایثارگر ، تسویه حساب دانشجویان از صندوق رفاه ، برگزاری جلسه شورای دانشجویی و اموراتی كه از طریق مدیر به این واحد ابلاغ می شود توسط كارشناس مربوطه انجام می گیرد.
وام تحصیلی :
به منظور تامین بخشی از هزینه تحصیلی دانشجویان بر اساس شرایط و ضوابط به دانشجویان وام تحصیلی پرداخت می کند .
مراحل درخواست و دریافت وام تحصیلی
وام مسکن :
 به منظور کمک به تامین اجاره بهای مسکن دانشجویان غیر بومی صندوق رفاه دانشجویان بر  اساس ضوابط و شرایط وام مسکن پرداخت می نماید .
 مراحل درخواست و دریافت وام مسکن
ودیعه مسکن :
به منظور کمک به حل مشکل مسکن استیجاری دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج می نمایند ، ودیعه مسکن طبق  شرایط و ضوابط صندوق رفاه پرداخت می شود .
 مراحل درخواست ودیعه مسکن
وام ضروری :
به منظور کمک به حال مشکلات دانشجویان در موارد خاص وام ضروری پرداخت می شود .
این وام ، قابل پرداخت در موارد زیر است :
سیل ، آتش سوزی ، زلزله ، تصادف ، فوت بستگان درجه یک بیماری ، عینک طبی و هزینه پایان نامه تحصیلی .
چنانچه مشکلاتی که غیر از موارد مذکور حادث شود پس از درخواست دانشجو و تائید مشاوره و راهنمایی دانشجویان قابل بررسی می باشد .
مراحل درخواست و دریافت وام ضروری
وام ازدواج :
 صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان متقاضی که حداکثر یک سال از زمان وقوع عقد رسمی آنان نگذشته باشد وام ازدواج پرداخت می نماید.
مراحل درخواست و دریافت وام ازدواج :
مراجعه به اداه رفاه دانشجویان دانشگاه
مطالعه و آگاهی یافتن از شرایط پرداخت وام ازدواج
وام ازدواج به دانشجویان متقاضی که حداکثر یکسال از وقوع عقد رسمی آنها نگذشته باشد .
تحویل مدارک لازم ( فتوکپی از تمام صفحات عقد نامه + فتوکپی شناسنامه فرد و همسر ) به ضمیمه درخواست وام ازدواج .
مراجعه به بانک و تحویل معرفی نامه وام به بانک عامل .
میزان وام ازدواج مبلغ 5000000 ریال می باشد .
تهیه وسایل کمک آموزشی و پزشکی :
صندوق رفاه دانشجویان در راستای کمک به دانشجویان اقدام تهیه و توزیع وسایل کمک آموزشی و پزشکی شامل ست های پزشکی و مامایی – کیف سامسونیت – فشار سنج عقربه ای و جیوه ای می نماید مراحل آن بدین صورت می باشد .که از طرف تعاونی صندوق پس از اعلام آن به صورت اطلاعیه به اطلاع دانشجویان رسانده و پس از ثبت نام خرید وسایل مورد نیاز آنان اقدام خواهد نمود .
وام کمک هزینه شاهد دانشجویان :
این وام به تمام دانشجویان شاهد واجد شرایط به صورت ترمی داده می شود . طبق تعریف بنیاد شهید دانشجوی شاهد به همسر و فرزندان شهید ، اسیر ، فرزندان شهیده که در یکی از مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل می باشد اطلاق می شود
این وام به دو صورت کمک هزینه جهت دانشجویان روزانه و کمک شهریه جهت دانشجویان شبانه پرداخت می شود .

شرایط و ضوابط پرداخت وام کمک هزینه و کمک شهریه:

وام بیمه دانشجویی :
به منظور کمک به تامین هزینه های درمانی  دانشجویان و افراد تحت تکلف آنان شامل همسر و فرزندان ( حداکثر سه فرزند ) صندوق رفاه دانشجویان وام بیمه دانشجویی پرداخت می نمایند .
 دانشجویان زن که بعلت شهادت ، فوت ، از کار افتادگی ، همسر یا متارکه فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می تواند از وام بیمه بابت فرزندان بهره مند گردند .
مراحل درخواست وام بیمه دانشجویی و چگونگی استفاده از مزایای بیمه
بن کتاب ( کارت تخفیف کتاب ) :
به منظور کمک به تهیه کتب مورد نیاز دانشجویان ، پرداخت مبلغی تحت عنوان بن کتاب در نظر گرفته شده که این مبلغ توسط معاونت امور دانشجویی و وزارت مشخص می گردد .
مراحل صدور و دریافت آن به شرح زیر می باشد :
مراجعه به اداره رفاه دانشجویان جهت دریافت بن کتاب یک ماه پس از اعلام .
واحد رایانه :
 این واحد کلیه مشخصات دانشجویان به رایانه داده می شود کارشناسان رفاه دانشجویان پس از لیست های متقاضیان وام های تحصیلی و مسکن و... داده و لسیت متقاضیان توسط مسئول  مربوطه به کامپیوتر داده لیست ها توسط کامپیوتر پرینت نموده و لیست جهت پرداخت به صندوق رفاه تهران ارسال می گردد . از وظایف دیگر واحد رایانه فارغ التحصیل نمودن دانشجویان و صدور فیش های باز پرداخت  جهت دانشجویان بدهکار می نماید .

جستجو