Text/HTML Minimize

 

خواص معجزه آسای "ماست"

درهر250 ميلی ليتر ماست تقريبا 14- 10 گرم پروتئين موجود می باشد ، که تقريبا برابر با 20 درصد نيازروزانه است .

ويتامين ها وموادمعدنی :


هرچند درضمن فرايند حرارتی ، پاره ای از ويتامين های موجود درشير کاهش می يابند ، اما بعضی از اين ترکيبات به وسيله باکتری های ماست
 
درضمن فرايند توليد ، به مقدار قابل توجهی ساخته می شوند .  محققان زيادی ادعا کرده اند که رابطه ای مستقيمی بين مصرف ماست وافزايش طول عمر وجود دارد . ازآن جمله طول عمر قبايل ساکن دربلغارستان را به مصرف زياد ماست مرتبط دانسته اند .

باکتری های ماست قادربه تحمل شرايط اسيدی داخل دستگاه گوارش انسان می باشند ، بنابراين اين باکتری ها درحفظ باکتری های مطلوب دستگاه گوارش بسيار مفيد هستند . باکتری های ماست قادرند بخشی ازترکيبات مضری را که به وسيله ی ديگر باکتری هادردستگاه گوارش توليد می شوند ، خنثی نمايند . اين امر درارتقای سلامتی انسان نقش مهمی را دارا می باشد .
 
 
در زير به چند نکته مهم ديگر درخصوص ويژگی های اختصاصی ماست اشاره می شود
:

1- هضم ماست آسان تر از شير است .
 
2- ماست با تقويت باکتری های مفيد ساکن روده ، باعث افزايش سلامت دستگاه گوارش می شود
.
ماست با خنثی سازی برخی ترکيبات مضر صفراوی ، از تحريک جدار روده ها کاسته واحتمال بروز تومور روده را کاهش می دهد .

کلسيم موجود درماست نيز مانع رشد بی رويه ی سلول های پوششی روده ی بزرگ می شود .

4- اسيدموجود درماست به برگشت حالت عادی روده ها پس از عفونت ها کمک می نمايد .
ماست می تواند درپيش گيری از بروزعفونت ها وبيماری های گوارشی ناشی از ويروس ها وحساسيت های غذايی مفيد باشد
.

5- بررسی ها نشان داده ، که ماست درکمک به درمان اسهال کودکان مفيد بوده است .

6- متخصصان درهنگام مصرف آنتی بيوتيک ها ، مصرف ماست را توصيه می نمايند زيرا اغلب آنتی بيوتيک ها باعث نابودی باکتری های مفيد دستگاه گوارش شده ومتعاقبا باعث اختلال درکار دستگاه گوارش می شوند .

بررسی ها نشان داده که نابودی باکتری های مفيد دستگاه گوارش خود نيز می تواند باعث بروز اسهال های متوسط تا شديد شود. ماست می تواند به برگشت شرايط طبيعی روده ها کمک نمايد . توصيه شده درهنگامی که قراراست بيمار بيش از 2هفته آنتی بيوتيک مصرف نمايد ، حداقل 250 ميلی ليتر ماست را دررژيم غذايی روزانه خود قراردهد .

7- ماست باعث کاهش عفونت های ناشی از قارچ ها دردستگاه تناسلی زنان می شود .
.

8- ماست منبعی غنی از کلسيم است .
250 ميلی ليتر ماست دارای 450 ميلی گرم کلسيم می باشد . اين مقدار می تواند نصف نياز کودکان و40 -30 درصد نيازکلسيم بزرگ سالان را برطرف کند . بايد درنظرداشت که حضور باکتری های زنده درماست ، باعث افزايش جذب کلسيم دربدن می شود . 9- ماست منبع بسيار خوبی برای جذب پروتئين است
.
درهر250 ميلی ليتر ماست تقريبا 14- 10 گرم پروتئين موجود می باشد ، که تقريبا برابر با 20 درصد نيازروزانه است . هم چنين عمليات تخمير باکتريهای ماست باعث سهولت تسهيل جذب پروتئين ها می شود . به اين دليل پروتئين های ماست را پروتئين های پيش هضم شده (predigested) می نامند
.

10- ماست وکاهش کلسترول
تحقيقات نشان داده که ماست می تواند باعث کاهش کلسترول خون شود . اين ممکن است به علت تأثير فعاليت باکتری های زنده وسهولت متابوليسم کلسترول باشد . زيرا ماست می تواند اتصال هايی را با اسيدهای صفراوی ايجاد کند .(اسيدهای صفراوی درساخت کلسترول نقش دارند
.)

11- ماست ورشد کودکان
درکودکانی که دچاربيماری سوء جذب هستند ، ماست به جذب دوترکيب مهم غذايی پروتئين ها ومواد معدنی کمک می کند . اسيد لاکتيک موجود درماست باعث سهولت جذب وهضم اين ترکيبات مغذی می شود
.

12- محققان توصيه می‌کنند که برای کاهش وزن بايد مصرف ماست در رژيم غذايی گنجانده شود.
افرادی که در رژيم غذايی خود ماست کم چربی را می‌گنجانند، بيشتر از افرادی که صرفا دريافت کالری خود را کم می‌کنند، کاهش وزن دارند.

  جستجو