Text/HTML

 

طریقه استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری

 

پرسنل محترم معاونت دانشجویی و فرهنگی می توانند با انجام اقدامات زیر به محیط اتوماسیون خود دسترسی داشته باشند.

 

1- دریافت کد شناسایی و کلمه رمز از کارشناس IT


2- اجرای برنامه Internet Explorer یا اجرای آیکن اتوماسیون اداری در Desktop

 


3- نوشتن آدرس برنامه اتوماسیون اداری 192.168.100.9 در نوار آدرس برنامه ی Internet Explorer و اجرای آن

 


4- وارد نمودن کد شناسایی و کلمه عبور  و سپس کلیک بر روی دکمه ی ورود

 

جستجو